Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

SFI är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål.

Rätt till studier har du som:

  • har fyllt 16 år
  • saknar grundläggande kunskaper i svenska språket

Vad vi på Vuxenutbildningscenter erbjuder

Vi erbjuder en individuell studiegång i flera olika grupper.

 

Studieväg 1
Läs- och skrivundervisning , A-kurs samt B-kurs
Studieväg 1 har långsam studietakt och är för dig som har kort eller ingen utbildning från ditt hemland, är analfabet eller är osäker på det latinska alfabetet.

Studieväg 2
Kurs B och C
Studieväg 2 har snabbare studietakt än studieväg 1 och vänder sig till dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3
Kurs C och D
Studieväg 3 har snabb studietakt och är för dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.

Antagning och utbildningens längd

Utbildningen är individuell och hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg.

 

Starter på SFI vårterminen 2016

Måndag 7 mars 2016
Sista ansökningsdag: fredag 19 februari 2016

Måndag 25 april 2016
Sista ansökningsdag: måndag 11 april 2016

Tisdag 17 maj 2016
Sista ansökningsdag: onsdag 4 maj 2016

Comments are closed.