Högskola och universitet

Utbildning på högskola och universitet finns i många olika varianter. En del utbildningar leder till en yrkesexamen, t ex arbetsterapeut, förskollärare, socionom, psykolog, agronom etc.

Andra program leder till en generell examen, t ex. ingenjör, beteendevetare, samhällsvetare. På universitet och högskola kan man också läsa fristående kurser inom många olika områden: språk, naturvetenskap, konst, samhällsvetenskap etc.För att komma in på en högskoleutbildning krävs grundläggande behörighet (får du från gymnasiet eller folkhögskola). Det är ett krav som gäller alla. Ibland finns särskilda förkunskapskrav för en utbildning. För att komma in på läkarprogrammet krävs t ex extra matematik och naturvetenskapliga ämnen. Du hittar och söker högskoleutbildning på antagning.se. Sista ansökningsdag är 15 april och 15 oktober

Studera på distans – friare i tid och rum

Allt fler studerar vid högskola på distans. Det kan innebära att man träffas någon gång per termin antingen på orten där högskolan finns eller på någon annan utvald plats. Många högskolor erbjuder möjligheten att ha undervisning via telebild, dvs  uppkopplad med ljud och bild mot högskolans lärare och  undervisningen. De studerande kan vara spridda över landet. På Vuxenutbildningscenter har vi den tekniken du som studerande kan behöva.

Det kan också innebära att man inte träffas alls under tiden, man studerar istället med stöd av inspelade föreläsningar och webbaserade studieplattformar. Då kan det räcka med en dator och internetuppkoppling. På Vuxenutbildningscenter kan du få hjälp att komma igång med dina studier.

Vuxenutbildningscenter är NITUS kvalitetscertifierade, allt för att ge dig som studerar bästa stöd och service.

Anmälan

Anmälan till högskola/universitet sker oftast via www.studera.nu

Sista anmälningsdag till vårterminen 15 oktober och höstterminen 15 april.

Det förekommer att det finns platser kvar på vissa utbildningar så gör gärna en efteranmälan om du hittar en kurs efter sista anmälningsdag.

Comments are closed.