Gymnasieutbildning

Gymnasiesärskolan

På finns gymnasiesärskolans Industriprogram. Den garanterade undervisningstiden är 3600 timmar fördelade på fyra år.

Eleverna har möjlighet att specialisera sig inom områdena CNC-teknik, skärande bearbetning, svetsning och plåtbearbetning. Minst 22 veckors praktik ingår i utbildningen.

Gymnasieskola är en liten skola med hög lärartäthet, och vi har goda möjligheter att ge individualiserad undervisning och stöd till elever med särskilda behov. I mån av plats tar skolan in elever från andra kommuner.

Industritekniska programmet

Vi erbjuder två inriktningar på Industritekniska programmet: Svetsteknik och Produkt- och Maskinteknik. Bägge erbjuder möjligheten att ta licenser och diplom kopplade till branschens krav. Inom svets utbildar vi mot IW-diplom och inom CNC mot grönt kort. Vi tror på APL (arbetsförlagt lärande), eftersom att det är på företagen du har möjligheten att både befästa dina kunskaper och skapa kontakter som kan ge dig jobb. Du får även en utbildning i ingenjörskap och kan då vidareutbilda dig till ex besiktningsman och arbeta med överlåtelsebesiktning.

Om du väljer att läsa det industritekniska programmet måste du välja mellan två olika inriktningar.

 

 

Svetsteknik och CNC-teknik

CNC-maskiner är datorstyrda svarvar och fräsar som kan tillverka det mesta ur ett stycke stål eller aluminium. Idag kan ritningar göras i datorn, för att sedan direkt matas in i maskinen som skall utföra jobbet. Maskinteknik och produktion är en inriktning för dig som är intresserad av datorer, teknik och hederligt verkstadsarbete. Dessutom lovar Arbetsförmedlingens prognos att personer med denna kompetens kommer att ha lätt att få jobb de närmsta åren.

Svetsteknik har länge varit populärt att läsa på Teknikcolleg. Vi erbjuder en högkvalitativ utbildning, med välutbildade lärare. På skolan har du chansen att avlägga prov för diplom. Diplomet ger dig ett intyg (IW) som öppnar upp arbetsmarknaden för dig som vill ha en spännande arbetsplats. Eller vad sägs om att svetsa på oljeplattformer, kärnkraftverk eller undervattensledningar?

 

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen vänder sig till ungdomar under 20 år som är obehöriga till nationella program.

Preparandutbildning (PREP)

Du läser huvudsakligen grundskoleämnen för behörighet till nationellt program.
Mål: Bli behörig inom 1 år.
Utgång mot nationellt program.

 

 

Individuellt alternativ (IA)

Du läser grundskole- och gymnasieämnen.
Du kan också ha praktik och/eller andra motivationsinsatser.
Mål: Förbereda för studier eller arbete.

Utgång mot fortsatt utbildning, yrkesintroduktion eller arbete.

 

 

Språkintroduktion (SI)

Du har nyligen kommit till Sverige.
Du läser Sv/ Sv svenska som andraspråk och andra grundskoleämnen. Du kan också ha praktik.

Mål: Snabb behörighet till nationellt program.

Utgång mot nationellt program eller annan utbildning.

 

Programinriktat individuellt val (PRIV)

Krav: Du har E i Sv/Sv som andraspråk samt Ma eller En + 4 ämnen till från grundskolans år 9 alternativt E i Sv/ Sv som andraspråk, Ma och En + 3 ämnen till.

Du läser grundskoleämnen för behörighet och kurser från yrkesprogram.
Mål: Snabb övergång till yrkesprogram.

Teknikcolleg erbjuder utgång mot det Industritekniska programmet.

 

Yrkesintroduktion (YI)

Du läser kurser från ett yrkesprogram eller annan yrkesutbildning och har APL el. praktik.

Mål: Att få yrkesinriktad utbildning.

Teknikcolleg erbjuder utgång mot arbete inom verkstadsindustrin eller det Industritekniska programmet.

Comments are closed.