Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Det är aldrig för sent att ta ikapp det man någon gång missade. På Vuxenutbildningscenter arbetar vi för att alla ska ha möjlighet att nå de kunskaper de önskar. Vi bedriver ett flertal olika vuxenutbildningar och du kan bl.a. komplettera en del av de ämnen och kurser som läses på gymnasiet och i grundskolan.

Ansökningsdatum: 15 maj & 15 november

Kontakta vår studievägledare för mer info (kontaktuppgifter till höger) eller skicka e-post till: larcentrum(a)Vuxenutbildningscenter.se.

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som fyllt 20 år och inte har gått grundskolan (år 7-9).

På grundläggande nivå kan du  läsa:

  • Svenska/Svenska som andraspråk, 800p/upp till 4 terminer
  • Matematik, 450 p/upp till 3 terminer
  • Engelska, 450 p/upp till 3 terminer
  • Samhällskunskap, 150p/2 terminer

Om du väljer att läsa alla kurser samtidigt, innebär det heltidsstudier 100%. Du kan också läsa grundläggande kurser i andra kommuner, t.ex. religionskunskap, historia och biologi.

Gymnasial vuxenutbildning

Vuxenutbildning på gymnasial nivå är till för dig som fyllt 20 år. Du får dock läsa på vuxenutbildning om du är under 20 år och har studiebevis eller gymnasieexamen.

Du kan läsa in enstaka kurser på distans, t ex matematik, eller läsa för att ta ut en gymnasieexamen. Du kan också läsa in en yrkesutbildning, som exempelvis undersköterska och CNC-operatör/svetsare, som du kan läsa på plats kommun. Andra yrkesutbildningar på gymnasial nivå, som konditor, låssmed, glasmästare, rörmokare eller snickare, kan du läsa i andra kommuner. Du som behöver traditionell undervisning med lärare i klassrum, kan även läsa enstaka kurser i andra kommuner.

 

Vuxenutbildning på distans

Kinda Lärcentrum samarbetar med NTI för att skapa möjlighet för dig som kommuninnevånare  att läsa vuxenstudier på distans. Via NTI kan du läsa kurser på grundläggande nivå, gymnasienivå och Utbildning i svenska för invandrare (SFI).

Comments are closed.