Elevhälsan

Den viktigaste grunden för att elever ska lyckas i skolan och arbetslivet är att de mår väl. Därför är elevhälsans arbete grunden för nästan allt annat arbete vi gör för och med våra elever i skolan.

I elevhälsogruppen ingår:

  • Elevcoach
  • Skolsköterska
  • Naprapat
  • Kurator
  • Studie och Yrkesvägledare
  • Dokumentation

 

Arbete mot kränkande behandling – KOMPASS

 

På Kinda Lärcentrum och Teknikcollege Allhamra arbetar vi dagligen mot kränkande behandling. Vi arbetar nära eleverna genom att lyfta diskussioner om värdegrund i klassrummen. Alla lärare har som skyldighet att avbryta alla situationer de uppfattar som konflikter. Dessutom är det eleverna på skolan som varje år beskriver de områden vi behöver arbeta med för att ytterligare förbättra stämningen på skolan.

KOMPASS ansvarar för att årligen, tillsammans med rektor och elever, revidera planen mot kränkande behandling. Dessutom har gruppen tagit fram de handlingsplaner som gäller vid misstanke om mobbning, samt vid misstanke om brott.

 

Skolans plan mot kränkande behandling tar avstamp i Skolverkets allmänna råd, vetenskapliga artiklar och böcker samt organisationens unika förutsättningar. Vi arbetar med att årligen, tillsammans med eleverna på skolan, sätta upp trivselmål för läsåret. Detta arbete utvärderas till jullovet och sedan igen till sommarlovet. Vi drar också nytta av att skolan är förhållandevis liten och att bra relationer  mellan lärare och elevgrupper därmed skapas relativt enkelt. För att stärka positiva relationer arbetar vi aktivt med konflikthantering – både riktat, från KOMPASS, och integrerat i undervisningen.

 

Comments are closed.